قوانین و مقررات

برای برگزاری هرچه بهتر الکام استارز و به منظور ایجاد فضای عادلانه در بهره برداری از امکانات و فرصت های قابل ارائه در این رویداد ملی، لازم است تا  تمامی شرکت کنندگان موارد زیر را به دقت رعایت نمایید:

 

  • برگزار کننده در انتخاب یا رد درحواست های شرکت در رویداد مختاز است.

  • ثبت نام شرکت کنندگان زمانی قطعی خواهد شد که تمامی مراحل در نظر گرفته شده طی گردد و مدارک مستند در جهت تایید اطلاعات ارایه شده به برگزار کننده ارایه گردیده شود

  • چيدمان كالاها و اقلام تبليغاتي در راهروها و ساير مسيرهاي تردد و اضطراري و حريم پشت غرفه  ممنوع بوده و در صورت بي توجهي هزينه 2 برابر فضاي اشغال شده محاسبه و دريافت خواهد شد. ستاد ميتواند نسبت به جمع آوري و انتقال لوازم در اين گونه مسيرها به خارج از نمايشگاه اقدام و هزينه هاي آن را از مشاركت كننده اخذ نمايد.

  • مکاری و نظم در انجام مراحل و تسریع در ثبت نام در تخصیص مکان مورد تقاضا موثر خواهد بود

  • ارائه يك نمونه بروشور، کاتولوگ و اقلام چاپی معرف کالاها و خدماتی که توسط شرکت کننده در نمایشگاه ارائه خواهد شد زمان ثبت نام به ستاد برگزاری الزامی است.

  • ثبت نام بعد از مهلت رسمي ذكر شده در صورتی که امکانات واگذاری وجود داشته باشد با صلاح دید ستاد برگزاری خواهد بود. و ثبت نام بر اساس غرفه با تجهيز محاسبه مي‌گردد. بدیهی است در صورت انصراف هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.

  • در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده (فورس ماژور) مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی، طوفان، هرج و مرج، تغییر قوانین جاری و یا هرگونه حوادث پیش بینی نشده دیگر خارج از اختیار ستاد که منجر به لغو یا تغییر زمان و مکان نمایشگاه گردد هیچگونه مسئولیتی متوجه ستاد نخواهد بود و ستاد پس از کسرکلیه هزینه های پرداخت شده (براساس محاسبات برگزارکننده که حداقل شامل نصف هزینه های مشارکت میباشد) نسبت به پرداخت 50% باقی مانده با توجه به شرایط موجود در مقطع زمانی فوق اقدام می نماید

  • مشارکت کنندگان محترم از آسیب زدن به ابنیه و تجهیزات محل برگزاری خودداری نمایند جوشکاری، سوراخکاری و امثالهم که به اسکلت ساختمان و کف و یا تجهیزات غرفه سازی (پیش ساخته) مستلزم پرداخت خسارت با نرخ اعلام شده از سوی نمایشگاه توسط مشاركت كننده و یا پیمانکاران خواهد بود.

  • در برخي از موارد ستاد ناگزير از جابجايي و تغيير مكان غرفه تخصيص يافته پس از دريافت نقشه و رويت آن مي باشد. در اين صورت ستاد تلاش خواهد نمود تا غرفه جديد حتي المقدور با همان ابعاد قبلي به متقاضي تحويل گردد.

  • این صفحه به مرور تکمیل خواهد شد.