ثبت نام در الکام استارز ادامه دارد...


الکام استارز بزرگترین گردهم آیی فعالان کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که همزمان با نمایشگاه الکامپ 23 از تاریخ 30 تیر - 2 مرداد برگزار خواهد شد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از استارتاپ ها، شتابدهنده ها، مراکز رشد، سرمایه گذاران جسورانه، رسانه ها و تمامی فعالان حوزه کارآفرینی کشور به ویژه بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دعوت می نماید تا در این نمایشگاه و رویداد بزرگ و باشکوه ملی شرکت به عمل آورند.

لازم به ذکر است که درخواست های ثبت شده در اسرع وقت بررسی خواهند شد و با توجه به تعداد بالای متقاضیان، بر اساس معیارها و سنجه های پیش بینی شده، حضور متقاضی در الکام استارز تعیین و اعلام خواهد گردید.

درخواست حضور در الکام استارز